Dopasuj literki do numerków (dopasuj wypowiedzi)
1 . you like the cinema very much
2. you used to go twice a week
3. your brother used to go with you
4. but your parents didn't go
5. they don't like the same films as you

a) do they ?
b) didn't he ?
c) don't you ?
d) did they ?
e) didn't you
DAJE NAJ PLIS O ODPOWIEDZI NP . 1D , 2C :)

3

Odpowiedzi

2010-03-16T21:12:05+01:00
1 C
2 E
3 B
4 D
5 A

Mam nadzieję, że pomogłem :)
A odpowiedzi dobre na 100%.
2010-03-16T21:13:15+01:00
1c
2e
3b
4d
5a

tu chodzi oto że jest jakieś zdanie a potem pytanie np.
pierwsze ty lubisz kino bardzo i potem pytanie .. tylko w formie przeczącej lub na odwrót czyli ..nie lubisz??

dasz naj prosze ja ci zrobiłam obrze na 100 % bo jestem obra z anglika ;* daj naj plis
2010-03-16T21:22:22+01:00
1-C
2-E
3-B
4-D
5-A
NA 100% jest DOBRZE!