Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T21:24:23+01:00
W roku 1941 nastąpiła zmiana nastawienia ZSRR do polaków głównie ze względu na zerwane stosunki dyplomatyczne z Niemcami. Pośrednikiem w ponownym nawiązaniu stosunków z Rosją była Wielka Brytania. W Londynie odbyły się pierwsze rozmowy z przedstawicielami rządu polskiego i 30 lipca 1941 roku podpisano układ polsko-radziecki, tak zwany układ Sikorski- Majski. ( Od imion Władysława Sikorskiego i Iwana Majskiego przedstawiciele rządów polskiego i ZSRR ). Układ mówił o tym że: traktaty niemiecko radzieckie z 1939 roku straciły moc prawną, obie strony miały udzielać sobie pomocy w walce z Niemcami, rząd Radziecki miał udzielić amnestii więzionym polakom w Rosji, Rosjanie zgodzili się na utworzenie w Rosji polskiej armii. W styczniu 1943 roku zerwano stosunki dyplomatyczne z Rosją. Powodami były: złe traktowanie polaków , narzucanie im radzieckiego obywatelstwa, odkrycie masowych grobów polaków w Katyniu.
Stalin chciał zrusyfikować polaków i wcielić niektórych do armii wojsk rosyjskich.
10 4 10