1.meszaniny niejdnorodne to:
a/piasek,opiłki żelaza z siarką,woda z mąką
b/mosadz,słona woda,powietrze
c/ sałatka jarzynowa,woda mineralna,stal
d/woda z cukrem,sok malinowy,sólz pieprzem

2.W celu rozdzielenia mieszaniny niejednorodnej stosuje się:
a/sedymentacje
b/dekantacje
c/destylacje
d/sączenie

3.Który z wymienionych procesów jest reakcja chemiczna:
a/smażenie mięsa
b/topnienie lodu
c/rozpuszczanie soli kamiennej w wodzie
d/substancja jodu

3

Odpowiedzi

2009-10-26T16:34:27+01:00
2009-10-26T16:35:25+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-26T16:35:52+01:00
1
a opiłki żelaza z siarką
b --------- nie ma żadnej mieszaniny niejednnorodnej
c sałata jarzynowa
d sól z pieprzem
2
sączenie, dekantacja
3
c