Proszę o zrobienie zadania
1 jak nazywał się rud dynastia która żjednostyła franków
2 jak nazywała się rodzina słynnych majordonów
3 dlaczego majoldonowie przejeli właze panstwie
4 dlaczego papież użnał nowego władczę natronie
5 kto był dziadkiem karola wielkiego
6 jakich 5 sasub miał karol wielki
7 kiedy i gdzie karol wielki konoroław sie na czeszaza
8 skąd się wzieło nazłą król
proszę o zrobienie tedo ;]

1

Odpowiedzi

2010-03-17T10:03:33+01:00
1 jak nazywał się rud dynastia która żjednostyła franków-merowingowie
2 jak nazywała się rodzina
słynnych majordonów
3 dlaczego majoldonowie przejeli właze panstwie-ponieważ zmarl władca chlodwig
4 dlaczego papież użnał nowego władczę natronie-Karol Wielki za swój obowiązek uważał walkę z poganami i niewiernymi, a także umacnianie wiary chrześcijańskiej.
5 kto był dziadkiem karola wielkiego-karol młot
6 jakich 5 sasub miał karol wielki
-wprowadził srebrnego denara
-ujednolicił system miar i wag
-podzielił państwo na hrabstwa
-przeprowadził reformy
-zlikwidował stanowisko majordoma
-zorganizował silną armie
7 kiedy i gdzie karol wielki konoroław sie na czeszaza-w 800r. w rzymie
8 skąd się wzieło nazłą król -Jego rozumienie władzy królewskiej i powinności władcy w stosunku do Kościoła spowodowało znaczne zacieśnienie więzów łączących państwo i Kościół.