Odpowiedzi

2012-07-17T23:58:31+02:00

A -stosunek mas piewiastków ( procentowo)
B -stosunek molowy ( procentowy udział masy / masa atomowa)
 
(A)Na / (A)S / (A)O = 32,4% / 22,6% / 45%


masa atomowa podanych pierwiastów
Na = 23
S = 32
O = 16


(B)Na / (B)S / (B)O = 32,4/23  /  22,5/32   45/16 = 1,4 / 0,7 / 2,8 = 2 / 1 / 4
 
 wzór tego związku  - Na₂SO₄   siarczan VI sodu

3 4 3