Zadanie 1.
Dach wieży zamkowej ma kształt ostrosłupa prawidłowego czworokątnego. Krawędź podstawy tego ostrosłupa jest równa 3m, a wysokość ściany bocznej 10m. ile metrów kwadratowych blachy potrzeba na pokrycie tego dachu, jeśli na zakładki doliczymy 8% powierzchni?

Zadanie 2.
Podstawą graniastosłupa jest trójkąt prostokątny o kącie ostrym 60 stopni i przeciwprostokątnej długości 6cm. Powierzchnię boczną tego graniastosłupa wykonano z kwadratowej kartki brystolu. Oblicz pole tej kartki.

Zadanie 3.
W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym wysokość podstawy ma 9cm, a kąt między ścianą boczną a płaszczyzną podstawy ma miarę 60 stopni. Oblicz pole powierzchni całkowitej tej bryły.

Zadanie 4.
Matka ma 42 lata, córka jest o 30 lat młodsza. Ile lat temu wiek córki stanowił czwartą część wieku matki?

Zadanie 5.
Pan Krzysztof ma 62 lata. W wieku 30 lat został ojcem. Za ile lat jego syn i on będą mieli razem 104 lata?

Zadanie 6.
Dwie fabryki według planu miesięcznego powinny wyprodukować 5400 pojazdów mechanicznych. Pierwsza fabryka wykonała 110% planu, a druga 105% i wyprodukowały 5830 pojazdów. Ile pojazdów według planu powinna wyprodukować każda fabryka?

Zadanie 7.
Sól kuchenna składa się w 97% z soli chlorku sodu i w 3% z innych soli. Iloma gramami soli kuchennej dysponujemy, jeśli ilość zawartego w niej chlorku sodu wynosi 485g?

Zadanie 8.
Trzech robotników ustawiło w ciągu trzech 8-godzinnych dni pracy płot długości 72m. Ile dni potrzebuje 9 robotników pracujących codziennie po 2 godziny, aby zbudować płot długości 72m?

Zadanie 9.
Czterech pracowników otrzymało za wykonaną pracę 8470zł. Ile każdy z nich otrzymał, jeśli pierwszy z nich pracował 2 dni po 6 godzin, drugi 3 dni po 5,5 godziny, trzeci 3 dni po 6,5 godziny, a czwarty 3 dni po 7 godzin.

Zadanie 10.
We wrześniu pan Nowak otrzymał premię w wysokości x zł. 3/7 tej kwoty wydał na prezent dla córki, a 6/35 na prezent dla syna. 40% pozostałej kwoty wydał na na prezent dla żony. Wyznacz x, jeżeli pozostało mu jeszcze 630zł.
(3/7 i 6/35 to ułamki)

Zadanie 11.
Kwas siarkowy (VI) składa się z wodoru, siarki i tlenu. Ile gramów poszczególnych składników zawiera sie w 275 gramach kwasu siarkowego, jeżeli wiadomo, że składniki mają się do siebie jak 1:16:32?

1

Odpowiedzi

2010-03-16T21:36:51+01:00
Zad.1
Pdachu=4*(1/2*a*hb) (hb - wysokośc ścianki bocznej)
Pd=4*(1/2*3*10)
Pd=4*15
Pd=60m²
60*8%=60*8/100=4,8m²
60+4,8=64,8m²

zad.2
zad jest proste pierw liczysz boki trójkąta który jest w podstawie z tw sinusów lub z własności trygonometrycznych w tr. prostokątnym.

z tak zwanego sin

6:sin90=a:sin60=b:sin30
a=3√3
b=3
c=6

pow boczna wykonano z kwadratowej kartki brystolu wiec wysokość tego graniastosłupa będzie równa sumie wszytkich boków trójkąta będącego w podstawie czyli a+b+c
A pole pow tej kartki to
(a+b+c)²=(3√3+9)²=108+54√3=54(√3+2)

zad.4
Przed "x" laty : matka miała (40-x) -lat , córka miała (12-x)-lat.
Z warunków podanego przez autora:
12-x=[40-x]/4
z tego po pomnożeniu obu stron przez "4" ;
48-4*x=42-x
3*x=6
x=2.
Odp.Przed DWOMA laty .

zad.10
x-premia
3/7x-tyle wydal na prezent dla córki
6/35x-tyle wydal na syna
x-3/7x-6/35x- - pozostała kwota, po kupieniu prezentów dla córki i syna
40%(x-3/7x-6/35x)=2/5x(x-3/7x-6/35x)-- - tyle wydał na prezent dla żony
630-tyle mu zostało po kupieniu wszystkich trzech prezentów

Jeśli do wszystkich trzech wydatków dodamy 630 zł, otrzymamy wysokość premii
x=3/7x+6/35x+2/5(x-3/7x-6/35x)+630
x=2625

sory ale tylko tyle umialam
4 2 4