Janek ma model graniastosłupa prawidłowego czworokątnego o wysokości 20 cm, w którym krawędz podstawy ma 10 cm i chce zbudować model ostrosłupaprawidłowego o takiej samej podstawie i takiej samej wysokości.Aby narysować siatkę, musi znać długość krawędzi bocznej ostrosłupa. Oblicz tę długość

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T21:24:24+01:00
D= a√2
d= 10√2
H² + (1/2 d)²= b²
20² + (5√2)²= b²
400 + 50 = b²
b= √450
b= √225 * 2
b=15√2 - długość krawędzi bocznej tego ostrosłupa.
12 3 12