Uzupełnij :
W 1787r. po zakończeniu wojny o niepodległość przedstawiciele Stanów Zjednoczonych Ameryki uchwalili pierwszą na świecie konstytucję. Według konstytucji władzę ustawodawczą sprawował pochodzący z wyborów ................... Składający się z dwóch izb .............. ............ i .............. Najwyższą władzą sądowniczą był ..................... ................... Szefem rządu i jednocześnie głową państwa był prezydent, który dowodził...................... i pełnił władzę............ Pierwszym prezydentem USA był................. a jego siedziba została nazwana............................ Treść konstytucji USA uzupełniają poprawki a pierwsza z nich dotyczy:..................................................................

2

Odpowiedzi

2010-03-16T21:56:43+01:00
1) sejm
2) izba reprezentantów i senat
3) Federalny Sąd Najwyższy
4)armią
5) wykonawczą
6) Jerzy Waszyngton
7) Biały Dom
8)wolność religii, prasy, słowa, petycji i zgromadzeń (Prawa Człowieka)
2010-03-16T21:57:39+01:00
W 1787r. po zakończeniu wojny o niepodległość przedstawiciele Stanów Zjednoczonych Ameryki uchwalili pierwszą na świecie konstytucję. Według konstytucji władzę ustawodawczą sprawował pochodzący z wyborów .................. Składający się z dwóch izb .............. ............ i .............. Najwyższą władzą sądowniczą był ..................... ................... Szefem rządu i jednocześnie głową państwa był prezydent, który dowodził..armią.................... i pełnił władzę..wykonawczą.......... Pierwszym prezydentem USA był..jerzy waszyngton............... a jego siedziba została nazwana...białym domem......................... Treść konstytucji USA uzupełniają poprawki a pierwsza z nich dotyczy:..................................................................