Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T14:29:48+01:00
Pokaż wszystkoPokaż wszystko
Ukryj wszystkoUkryj wszystko

Wykresy mają zazwyczaj dwie osie (oś: Linia ograniczająca obszar kreślenia wykresu, na której zaznaczone są jednostki miary. Oś y jest zazwyczaj osią pionową i zawiera dane. Oś x jest zazwyczaj osią poziomą i zawiera kategorie.) służące do szeregowania i pomiaru danych: oś kategorii (x) i oś wartości (y).

Przykład osi kategorii i wartości na wykresie

1 Oś wartości (y)

2 Oś kategorii (x)

Uwagi

* Na wykresach punktowych (XY) są wyświetlane wartości z obu osi (x i y), podczas gdy na wykresach liniowych jedynie z osi y. Wykresu punktowego należy używać w przypadku, gdy ma być zmieniana skala osi x lub oś ta ma mieć skalę logarytmiczną.
* Wykresy 3-W mają trzecią oś (z), dzięki której dane mogą być kreślone „w głąb” wykresu.
* Wykresy kołowe i pierścieniowe nie mają osi.