Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T02:07:19+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Witaj
Generalnie są 2 przyczyny odstępstw od prostoliniowego biegu fal elektromag-
netycznych w OŚRODKACH JEDNORODNYCH :
1.niezwykle silne pola grawitacyjne gwiazd, czarnych dziur itp. powodujących
tzw. efekt soczewkowania grawitacyjnego /ogólna teoria względności
Einsteina / nieobserwowalne w warunkach ziemskich,
2.zjawiska ugięcia czyli dyfrakcji, z którymi w warunkach ziemskich spotyka-
my się na codzień, a z czego najczęsciej nie zdajemy sobie sprawy.
---Jest tak w przypadku rozchodzenia się fal radiowych i telewizyjnych. Długie fale radiowe mają daleki zasięg ponieważ uginając się na nierównościach
terenowych typu wysokie budynki, lasy, wzgórza, góry itp. jak gdyby "opływają"
je i w ten sposób biegną zgodnie z krzywizną powierzchni Ziemi.
Natomiast fale krótkie i UKF biegną prostoliniowo i na niewielkiej odległości
są przy powierzchni Ziemi, po czym biegną dalej w głąb atmosfery i dopiero
w wyniku odbicia od jonosfery część z nich może być zawrócona, ale niez-
wykle osłabiona i zniekształcona.
---W echosondach musimy używać fal o długościach krótszych od wykrywanych
obiektów, aby występował efekt mocnego odbicia i powrotu silnego, łatwo
rejestrowalnego sygnału. Zbyt długa fala ugnie się na mniejszym od niej
obiekcie, "oplynie" go i pobiegnie dalej.

.....................................pozdrawiam
1 5 1