Proszę o przetłumaczenie na angielski. Na dziś!!!!

Mam na imię Ada i mieszkam w Obrze. Ja mam 14 lat i chodzę do gimnazjum w Obrze. Ja zazwyczaj wstaję o 6.30 rano. Potem myję się, jem śniadanie i ubieram się. Ja wychodzę z domu o 7 godzinie i łapię autobus do szkoły. Ja zaczynam lekcje o 7.30 i zazwyczaj mam 6 lekcji dziennie. Kończę szkołę o 13.30, ale muszę czekać na autobus więc zostaję w szkolnej świetlicy z moimi kolegami. My zazwyczaj gramy w gry stolikowe i tenisa stołowego, rozmawiamy lub słuchamy muzyki. Kiedy wracam do domu, ja zazwyczaj mam obiad, potem odrabiam lekcje. Potem ja gram w gy komputerowe, słucham muzyki lub oglądam telewizję. Ja czasami spotykam się z przyjaciółmi, gram w piłkę, jeżdżę rowerem lub idę na zakupy. Wieczorem po kolacji ja zazwyczaj ogladam DVD, potem biore prysznic i o 11 idę spać.

3

Odpowiedzi

2010-03-16T21:28:11+01:00
I have to the name Ada and I live in Obrze. I have 14 years and I am going to middle school in Obrze. I am usually getting up about 6.30 in the morning. Then I am washing myself, I am eating the breakfast and I am getting dressed. I am going out about 7 for hour and I am catching the bus to the school. I am starting lessons about 7.30 and I usually have 6 lessons per day. I am finishing the school about 13.30, but I must so wait for the bus I am staying in the school day room with my friends. We are usually playing games stolikowe and of table tennis, we are talking or we are listening to music. When I am getting back home, I usually have the dinner, then I am doing my homework. Then I am playing in gy computer, I am listening to music or I am watching TV. I sometimes meet with friends, I am playing football, I am going by bike or I am going to the shopping. With evening after the supper I usually ogladam DVD, then bioray shower and about 11 I am going to bed.
2010-03-16T21:31:56+01:00
I'm Ada and I live in Obra. I'm 14 and I go to the gymnasium in Obra. I always get up at 6.30 in the morning. After I have a shower, eat breakfast and wear schooluniform. I go to school at 7 o' clock and go to school by bus. My lesson start at 7.30. I've got always six lesson for a day. I end lesson at 13.30, but i must wait for a bus so I stay in shool with my friends. We always play games stolikowe and of table tennis, we talk or we are listen to music. When I am back home, I usually have dinner, then I do my homework. Then I play computer games, I listen to music or I watch TV. I sometimes meet with friends, I play football, I go by bike or I go shopping. With evening after the supper I usually watch DVD, then have a shower and about 11 I go to bed.
2010-03-16T21:53:13+01:00
My name is Ada and I live in Obra. I am fourteen years old and I go to school in Obra. I usually get up at six a.m. Then I wash , eat breakfast and dress. I go out of the house at seven a.m. and I get on bus. My lessons are start at half past seven and I have usually six lessons every day. My lessons are finishat thirteen thirty, but i have to wait to my bus, so I stay in school room with my friends. We play usually in table play and tennis table, speak or listen music. when I back come to the house , I have usually dinner , then I do my homework. Then I play in the computer games, listen music or watch TV. I meet sometimes with my friends, play in football, drive a bike or go to the shopping. In the evening ,after supper I watch sometimes DvD and at eleven p.m. I go to the bed.