Proszę o odpowiedzenie na te pytania:

1. Kiedy przypada światowy dzień pokoju ?
2. Kiedy po raz pierwszy go obchodzono ?
3. Który z papieży go ustanowił ?
4. Co się zdarzyło w Asyżu 9-10 stycznia 1993r. ?
5. Która z znanych nam osób otrzymała nagrodę nobla ?
6. Co to jest pacyfizm ?
7. Jaka nagroda jest dla osób starających się o pokój na świecie ?

Proszę żeby te odpowiedzi były napisane całymi zdaniami a nie jednym słowem.
Żeby to nie było skopiowane i wklejone z jakiejś strony bo będzie usuwane

Daje NAJ NAJ NAJ


3

Odpowiedzi

2010-03-16T21:44:29+01:00
1. Światowy dzień pokoju przypada na 1 stycznia
2. Pierwszy raz obchodzono go w 1968 roku.
3. Światowy dzień pokoju ustanowił papież Paweł VI
4. Odbywał się wtedy w Asyżu Dzień Modlitw o Pokój w Europie, za sprawą Jana Pawła II
5. Nagrodę Nobla otrzymał między innymi Lech Wałęsa w roku 1983 (za staranie się o pokój na świecie :P )
6. Pacyfizm to ruch społeczny popierający pokój i dążący do niego, odrzuca agresję, wszelkie wojny, przemoc, bez względu na motywy.
7. Ważną nagrodą dla osób starających się o pokój jest Pokojowa Nagroda Nobla.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T22:22:19+01:00
1. Światowy dzień Pokoju przypada na 1 stycznia
2. Był on obchodzony po raz pierwszy w roku 1968
3. Ustanowił je papież: Paweł VI
4. Jan Paweł II zaprosił do św. Miasta Klary i Franciszka przedstawicieli Żydów, Muzułmanów i Chrześcijan na Dzień Modlitwy o Pokój w Europie
5. Nagrodą Nobla można otrzymać w wielu kategoriach, jeśli chodzi o Pokojową Nagrodę Nobla to np. w roku 1983 otrzymał ją Lech Wałęsa, a w ubiegłym roku (2009 r.) otrzymał ją Barack Obama
6. Pacyfizm - ruch społeczno-polityczny potępiający wojny i dążący do pokoju na świecie. Pragnie osiągnąć trwały pokój pomiędzy narodami. Chce, aby rozwiązując konflikty nie używać przemocy
7. Nagrodą dla osób starających się o pokój na świecie jest Pokojowa Nagroda Nobla, którą ufundował Alfred Nobel i jest ona wręczana zawsze 10 grudnia w Oslo
1 3 1
2010-03-16T22:41:24+01:00
1.Światowy dzień pokoju jest obchodzony 1.stycznia.
2.Światowy dzień jest obchodzony od 1968roku.
3.Światowy dzień pokoju ustanowił Paweł VI - papież.
4.Przedstawiciele muzułmanów,chrześcijan oraz żydów zostali zaproszeni przez Jana Pawła II do św.miasta Klary i Franciszka w czasie Dnia Modlitwy o pokój
5.Nagrodę Nobla otrzymała Maria Skłodowska-Curie, Lech Wałęsa.
6.Pacyfizm jest ruchem, który jest przeciwny wszelkim wojnom toczącym się na świecie.
7.Tą nagrodą jest Nagroda Nobla