Jaka jest pojemność (w litrach) naczynia w kształcie graniastosłupa, którego wysokość ma 20 cm, a podstawą jest :
a/prostokąt o bokach długości 12cm i 0,8dm?
b/trójkąt o podstawie 2,5dm i wysokości 1,6dm ?
c/równoległobok o wymiarach długość boku 1,5dm i wysokość 8cm?
d/kwadrat o boku 4,5 cm?
e/romb o przekątnych 60 mm i 85 mm?

1

Odpowiedzi

2010-03-16T21:43:56+01:00
1 l = 1 dm³
a)
a - długość podstawy = 12 cm = 1,2 dm
b - szerokość podstawy = 0,8 dm
H - wysokość graniastosłupa = 20 cm = 2 dm
V = abH = 1,2 razy 0,8 razy 2 = 1,92 dm³ = 1,92 l
b)
a - podstawa trójkąta = 2,5 dm
h - wysokość trójkąta = 1,6 dm
H - wysokość graniastosłupa = 2 dm
V = ah/2 razy H= 2,5 razy 1,6/2 razy 2 = 2,5 razy 0,8 razy 2 = 4 dm³ = 4 l
c)
a - podstawa równoległoboku = 1,5 dm
h - wysokość równolegloboku = 8 cm = 0,8 dm
H - wysokość graniastoslupa = 2 dm
V = ahH = 1,5 razy 0,8 razy 2 = 2,4 dm³ = 2,4 l
d)
a - bok kwadratu = 4,5 cm = 0,45 dm
H - wysokość graniastosłupa = 2 dm
V = a²H = 0,405 dm³ = 0,405 l
e)
d1 - przekątna = 60 mm = 6 cm = 0,6 dm
d2 - przekątna = 85 mm = 8,5 cm = 0,85 dm
H - wysokość graniastosłupa = 2 dm
V = d1d2/2 razy H = 0,51 dm³ = 0,51 l
4 4 4