Odpowiedzi

2010-03-16T21:49:03+01:00
Suma początkowych n wyrazów ciągu arytmetycznego obliczana jest ze wzoru:

Sn = ((2*a1)+(n-1)*r)/2)*n

Czyli

Sn = ((2*42)+(20*-3))/2 * 21
Sn = ((84 - 60)/2)*21
Sn = (24/2)*21
Sn = 12 * 21
Sn = 252