Odpowiedzi

2010-03-16T21:43:07+01:00
Powstanie listopadowe było jednym z ważniejszych zrywów narodowych w naszej historii, scalało ono społeczność rozerwaną i rozproszoną zaborami.
Miało ono duże znaczenie międzynarodowe. Powstrzymywało ono staranie do usunięcia działań rewolucyjnych we Francji i Belgii, tłumiąc ówczesną ostoję feudalizmu w Europie - Rosję.
Walka Polaków stała się również przykładem dla innych narodów w walce o ich niepodległość. Pokazaliśmy całej Europie, że Polacy jako naród nadal istnieją i trzeba się z nimi liczyć.
Powstanie było również lekcją, nauczką z dziedziny polityki dla szlachty, która zrozumiała istotę sprawy chłopskiej. Opracowano także postępowe plany strategiczne.
Ogromne znaczenie miała działalność Wielkiej Emigracji. Polityczne i umysłowe życie emigracji oddziałowywało na kraj, podtrzymywało jego patriotyzm i przyspieszało jego ewolucję ideologiczną. Wielka Emigracja reprezentowała cały naród, stanowiła jego rzeczywistą elitę intelektualną i zadecydowała o przetrwaniu Narodu Polskiego.
Wybitni emigranci mieli wpływ na literaturę XIXw. - Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Mochnacki. Ci twórcy odegrali wyjątkową role w życiu i dziejach kultury narodowej doby romantyzmu.
~ źródło ściąga.pl
3 5 3