Pierwsza gimnzajum "Matematyka wokół nas"
zad. 7 str 142

Różnicę liczby -2,25 oraz liczby -4i 7/8 zwiększ ośmiokrotnie

zad.8 str.142

Do iloczynu liczby: 4,2 ,3i 1/3, -6 dodaj ilorazy liczby -2,75 przez liczbę 1i 5/6


do tego zad.3 str 141

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T21:53:31+01:00
Zad.7
(-2,25-(-4 7/8) x8=
(-2 1/4-(-4 7/8)x 8=
(-2 2/8 +4 7/8)x8=
2 5/8 x8=
21/8 x8=
21

zad.8
(4,2x3 1/3x(-6))+(-2,75:1 5/6)=
4 1/5x 3 1/3x(-6))+(-2 3/4 : 1 5/6)=
(21/5 x 10/3 x (-6)) + (-11/4 x 6/11)=
14x(-6) + (-1 1/2)=
-84+(-1 1/2)=
-54-1 1/2=
-85 1/2

zad.3
a= (3 2/5-5,4)x(3 1/4+2,75)=
a=(3,4-5,4)x(3,25+2,75)=
a=(-2)x6=
a=-12

b=(2 2/9-4 1/3):3 1/6
b=(2 2/9-4 3/9): 3 1/6
b=(-2 1/9):3 1/6
b= -19/9 : 19/6
b=-19/9x 6/19
b= - 2/3
3 5 3
2010-03-16T21:56:12+01:00
Zad.7:
[-2¼-(-4⁷/₈)]×8= (-2²/₈+4⁷/₈)×8=2⁵/₈×8=²¹/₈×8=21