Odpowiedzi

2010-03-16T21:57:35+01:00
1.NaCl substancje o budowie jonowej mają postać sieci jonowej (tworzą kryształy) niema pojedyńczych cząsteczek NaCl,kryształy onowe charakteryzuje duża twardość,wysoka temp.topnienia w stanie stałym nieprzewodzą prądu
podczas ogrzewania kryształu następuje rozpad na jony i topnienie.niewiele z tych substancji przechodzi w stan gazowy
2.wzór strukturalny elektronowy
_
|Cl|
|
_ _
|Cl|-N_-|Cl| TROCHE SIE PRZEKSZYWIŁO ;P


wzór elektronowy kropkowy
:S_:::::C:::::S_:
wzór sumaryczny
1 6 2
H₂SO₄

3. Np. MHCl=1*1u+1*35u=36u
4.medycyna-niszczenie komórek rokowych,geologia-izotopy węgla c14 można obliczać wiek znalezisk na podstawie ich połowicznego rozpadu,w reaktorach jądrowych,do pomiarów grubości w technice
1 3 1