ZADANIE 1
Oblicz 50% , 25% , 75% , 10% , 150% :
a) kwoty 500 zł
b) masy 40 kg
c) odległości 1 km
d) jednej dobyZADANIE 2
Wyjaśnij, jak obliczyć w pamięci :
10% danej liczby ,
30% danej liczby ,
5% danej liczby,
200% danej liczby,
150% danej liczby,
99% danej liczby.

2

Odpowiedzi

2010-03-16T22:01:41+01:00
1.
a)250 zł, 125 zł, 375 zł, 50 zł 750 zł
b)20 kg, 10 kg, 30 kg, 4 kg, 60 kg
c)500m, 250m, 750m, 100m, 1,5 km
d)12h, 6h, 18h, 144 min, 36h

2.
10%- należy pomnożyć przez jedną dziesiątą(0,1), bądź podzielić przez 10
30%- należy pomnożyć przez trzy dziesiąte(0,3)
5%- należy podzielić przez pięć setnych(0,05), bądź podzielić przez 20
200%-należy pomnożyć tą liczbę dwukrotnie
99%- należy pomnożyć tę liczbę przez dziewięćdziesiąt dziewięć(0,99)
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-16T22:15:31+01:00
ZADANIE 1
Oblicz 50% , 25% , 75% , 10% , 150% :
a) kwoty 500 zł*0,50=250zł
500 zł*0,25=125zł
500 zł*0,75=375zł
500 zł*0,10=50zł
500 zł*1,50=750zł


b) masy 40 kg*0,50=20kg
40 kg*0,25=10kg
40 kg*0,75=30kg
40 kg*0,10=4kg
40 kg*1,50=60kg

c) odległości 1 km*50%=0,5km
1 km*25%=0,25km
1 km*75%=0,75 km
1 km*10%=0,1km
1 km*150%=1,5km
d) jednej doby-24h
24h *50%=12h
24h*25%=6h
24h *75%=18h
24h *10%=2,4h
24h *150%=36h


ZADANIE 2
Wyjaśnij, jak obliczyć w pamięci :
10% danej liczby ,=0,1
30% danej liczby ,=0,3
5% danej liczby,
200% danej liczby,
150% danej liczby,
99% danej liczby.Przykład

30% liczby 20 = 0,30 • 20 = 6

lub


30% liczby 20=30/100•20=600/100=6