Odpowiedzi

2009-10-26T16:44:10+01:00
Prawa ucznia:
Każdy uczeń ma prawa do wypowiadania się na dowolny temat jeżeli się nie zgadza w każdej sprawie, uczeń ma także prawo do własnej woli, do spokoju i do tego aby nikt go ni nie prześladował.
Obowiązki ucznia:

Każdy uczeń powinien sumiennie się uczyć, wykonywać polecenia nauczyciela, oraz szanować swoich bliźnich.


Mam nadzieję że ci się to przyda.
13 3 13
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-26T16:47:44+01:00
1.Prawa ucznia:
a) do godnego traktowania jego osoby
b) Każdy uczeń ma prawo do nietykalności osobistej i poczucia bezpieczeństwa.
c) Uczniowie mają prawo organizować w porozumieniu z dyrekcją, wychowawcą lub nauczycielem, różnorodne imprezy oraz na tych samych zasadach zakładać w szkole organizacje młodzieżowe.
d)Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów).
e)W ciągu tygodnia uczeń może pisać tylko dwie prace klasowe z zakresu materiału powyżej trzech ostatnich lekcji z tym, że jednego dnia może być tylko jedna taka klasówka. Praca tego
typu musi być zapowiedziana minimum tydzień wcześniej przed
terminem.
2.Obowiązki ucznia:
a) Obowiązek okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
b)Obowiązek dbałości o honor Szkoły i współtworzenia jej dobrego wizerunku.
c)Obowiązek dbałości o estetykę i ład w szkole i terenie przyszkolnym.
d)Obowiązek dbałości o dobrą atmosferę w klasie i szkole oraz wywiązywania się z nałożonych przez szkołę zadań.
e)Obowiązek dbałości o mienie szkolne i przeciwdziałanie wszelkim przejawom dewastacji.
3.Organ prowadzący szkołę to ministerstwo oświaty
4.Organ nadzoru pedagogicznego to kuratorium21 4 21