1. Wyznacz ze wzoru wskazaną wielkość.
a) v= s/t; s
b) P= mF; F
c) E= mgh; h
d) K= a/R; R
e) y= 0,25x; x

2. Z każdego z podanych niżej wzorów wyznacz x.
a) P= abx
b) R= ax/b
c) S= a/bx
d) T= 1/abx
e) y= 2t-3x

UWAGA !!! Znak " / " Zastępuje kreskę ułamkową ;)
Dziękuje z góry za rozwiązanie i pozdrawiam ;)

3

Odpowiedzi

2010-03-16T22:03:05+01:00
A) v= s/t | * t
s = vt

b) P= mF |:m
F = P/m

c) E= mgh |:mg
h = E/mg

d) K= a/R| *R
a = KR |:K
R= a/K

e) y= 0,25x |:0,25
x = 1/4 y


a) P= abx |:ab
x = P/ab

b) R= ax/b |*b
Rb = ax |:a
x = Rb/a

c) S= a/bx |*bx
Sbx = a |:Sb
x = a/Sb

d) T= 1/abx |*abx
Tabx = 1 |:Tab
x= 1/Tab

e) y= 2t-3x | + 3x
y +3x = 2t| - y
3x = 2t-y |:3
x= (2t-y)/3
48 4 48
2010-03-16T22:03:21+01:00
1. Wyznacz ze wzoru wskazaną wielkość.
a)
v= s/t /*t
v*t=s
b)
P= mF /:m
F=P/m
c)
E= mgh /:mg
h=E/mg
d)
K= a/R /*R
K*R=a /:K
R=a/K
e)
y= 0,25x /*4
x=4y

2.
a)
P= abx /:ab
x=P/ab
b)
R= ax/b /*b
R*b=ax /:a
x=Rb/a
c)
S= a/bx /*bx
bxS=a /:bS
x=a/bS
d)
T= 1/abx /*abx
Tabx=1 /:Tab
x=1/Tab
e)
y= 2t-3x /-2t
y-2t=-3x /:(-3)
x=(y-2t)/(-3)=(2t-y)/3
21 4 21
2010-03-16T22:13:51+01:00
Zadanie 1
a) v=s/t /*t
v*t=s
s=v*t
b) p=m*f /:m
f=p/m
c) e=mgh /:mg
h=e/mg
d) k=a/r /:a
r=k/a
e) y=0,25x /*100
100y=25x /:25
x=4y


zadanie 2
a) p=abx /:ab
x=p/ab
b)r=ax/b /*b
rb=ax /:a
x=rb/a
c) s=a/bx /*b
sb=a/x /:a
x=sb/a
d)t=1/abx /*ab
tab=1/x /:1
x=tab/1
e) y=2t-3x /:3
y/3=2/3razy t - x
-x=y/3-2/3razy t /*(-1)
x=-(y/3)+2/3 razy t
12 4 12