1.Wiedząc, ze 10g KOH znajduje się w 300cm3, oblicz stężenie molowe i procentowe roztworu, gęstość roztworu wynosi 1,15g/cm3.

2.Wiedząc, że 20g KOH znajduję się w 500cm3, oblicz stęzenie molowe i procentowe roztworu, gęstość wynosi 1,75g/cm3.

1

Odpowiedzi

2010-03-17T07:18:18+01:00
Witaj
Najpierw ogólne wzory, aby było prosto i szybko.
---Stężenie molowe cm..................Stężenie procentowe cp
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
n--liczba moli
V--obj. roztworu
ms--masa subst. rozp.
M--masa molowa
d--gęstość roztworu
mr--masa roztworu
_____________________________________________________________
cm = n/V.......n = ms/M................cp = ms*100%//mr......mr = d*V
cm = ms /M*V............................cp = ms*100%//d*V.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
1.
dane ms=10g KOH, V=300cm3=0,3dm3, d=1,15g/cm3=1150g/dm3, M=56g/mol
szukane cm, cp
cm = ms/MV = 10g /56g/mol*0,3dm3 = 0,6 mola KOH/dm3
cp = ms*100%//d*V = 10g*100%//1,15g/cm3*300cm3 = 2,9%

2.
dane ms=20g KOH, V=500cm3, d=1,75g/cm3=1750g/dm3, M=56g/mol
szukane cm,cp

cm = ms/M*V = 20g/56g/mol*0,5dm3 = 0,71 mola KOH/dm3
cp = ms*100%//d*V = 20g*100%//1,75g/cm3*500cm3 = 2,28%

..................................pozdrawiam