Dopasuj podane zwroty do dialogu :dam naj
zwroty : [ didn't he , do you , doesn't he , didn't they]
dialog:
a: you don't like westerns ? ____________ ?
b: no, i don't . Why ?
a:because there's one on at the cinema now.
b:gary likes westerns ____________ ? Perhaps he'd like to go with you.
..................................................................
b: oh , yes .he laughed all trough the film ___________ ?
a: yes , but is wasn't a comedy .
b: I remember now.The people in front of you walked out __________ ?
a: yes , they did .It was realy embarrasing.

2

Odpowiedzi

2010-03-16T22:03:51+01:00
A: you don't like westerns ? do you ?
b: no, i don't . Why ?
a:because there's one on at the cinema now.
b:gary likes westerns doesn't he? Perhaps he'd like to go with you.
..................................................................
b: oh , yes .he laughed all trough the film didn't he ?
a: yes , but is wasn't a comedy .
b: I remember now.The people in front of you walked out didn't they ?
a: yes , they did .It was realy embarrasing.
2010-03-16T22:24:46+01:00
A: you don't like westerns ? DO YOU?
b: no, i don't . Why ?
a:because there's one on at the cinema now.
b:gary likes westerns, DOESN'T HE ? Perhaps he'd like to go with you.
..................................................................
b: oh , yes .he laughed all trough the film DIDN'T HE?
a: yes , but is wasn't a comedy .
b: I remember now.The people in front of you walked out DIDN'T THEY?
a: yes , they did .It was realy embarrasing.

wytłumaczenie dlaczego tak, a nie inaczej:
w:
1a) do you- ponieważ pytamy się konkretnej osoby o to co się dzieje "teraz" w pierwszym pytaniu operator jest do, czyli drugie pytanie musi być takie same
1b) doesn't he- ponieważ mamy 3 osobę, a zdanie jest skonstruowane w czasie present simple (teraźniejszy prosty)
2a) didn't he- pytanie jest o 3 osobę (bo mamy he laughed) i mamy podany czas przeszły, czyli wiemy że pytamy o zdarzenie przeszłe
2b) didn't they- bo mamy people (czyli oni) i znowu czas przeszły, pytamy o zdarzenie przeszłe (mamy podane: "walked")

proszę ;)