1. Dokończ równania reakcji lub zaznacz, że równanie nie zachodzi.
a) HCl+BaO=
b) H3PO4+Ca(OH)2=
c) H2S+NaOH=
d) P4O10+H2O=
e) ZnO+H2O=
f) Zn(OH)2+KOH=
g) SO3+RbO+H2O=
h) RbO+H2O=
i) Ba+H2SO4=
j) Cu(OH)2=temp.=
k) CaSO3=temp.=
l) KOH+FeCl3=

2.Zaproponuj 6 metod otrzymywania azotanu(V) magnezu.

1

Odpowiedzi

2011-07-09T18:12:42+02:00

zad.1

a)\ BaO+2HCl-->BaCl_2+H_2O\\ b)\ 2H_3PO_4+3Ca(OH)_2-->Ca_3(PO_4)_2+6H_2O\\ c)\ H_2S+2NaOH-->Na_2S+2H_2O\\ d)\ P_4O_1_0+6H_2O-->4H_3PO_4\\ e)\ nie\ zachodzi\\ f)\ Zn(OH)_2+2KOH-->K_2[Zn(OH)_4]\\ g)\ nie\ zachodzi\\ h)\ Rb_2O+H_2O-->2RbOH\\ i)\ Ba+H_2SO_4-->BaSO_4+H_2\\ j)\ Cu(OH)_2--^t^e^m^p-->CuO+H_2O\\ k)\ CaSO_3--^t^e^m^p-->CaO+SO_2\\ l)\ 3KOH+FeCl_3-->Fe(OH)_3\forall+3KCl

 

 

zad.2

1. kwas+zasada-->sól+woda

2HNO_3+Mg(OH)_2-->Mg(NO_3)_2+2H_2O

 

2. metal+kwas-->sól+wodór

Mg+2HNO_3-->Mg(NO_3)_2+H_2

 

3. tlenek metalu+kwas-->sól+woda

MgO+2HNO_3-->Mg(NO_3)_2+H_2O

 

4. tlenek metalu+tlenek kwasowy-->sól

MgO+N_2O_5-->Mg(NO_3)_2

 

5. tlenek kwasowy+zasada-->sól+woda

N_N_2O_5+Mg(OH)_2-->Mg(NO_3)_2+H_2O

 

6. sól₁+sól₂-->sól₃+sól₄

2AgNO_3+MgCl_2-->Mg(NO_3)_2+2AgCl\forall

1 5 1