Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T22:25:19+01:00
1.Ile litrów wody mieści się w akwarium o wymiarach
3dm x 4dm x 50cm?
V=3*4*5=60 l
2.Suma długości krawędzi sześcianu wynosi 24cm.Pole szecianu jednej ściany sześcianu wynosi?
12 kraw.
12x=24
x=2 cm
P=a²
P=4 cm² -jednej ściany
2 5 2
2010-03-16T22:46:21+01:00
Zad 1
Objętość prostopadłościanu liczymy mnożąc pole podstawy razy wysokość . W tym zadaniu podchwytliwe jest podanie jednego wymiaru w cm. 50 cm - to 5 dm
objętość akwarium to 3x4x5 (dm x dm x dm)= 60 dm3
1 dm3 = 1 litr
W akwarium mieści się 60 litrów wody .
zad 2
Sześcian posiada 12 identycznych krawędzi
Sumę długości krawędzi dzielimy przez ich ilość ;
24 dzielimy przez 12 i otrzymujemy 2 cm.
Pole jednej ściany to kwadrat długości jednej krawędzi ;
2 x 2 = 4 (cm x cm = cm2 )
Pole jednej ściany to 4 cm2
2 5 2