Jednakowe co do wielkości, lecz różne co do znaku ładunki q = 1,8 × 10⁻⁸ C umieszczone są w dwóch wierzchołkach trójkąta równobocznego. Bok trójkąta jest równy a = 2 m. Wyznaczyć natężenie E pola elektrycznego w trzecim wierzchołku trójkąta.

Proszę o objaśnienia.

1

Odpowiedzi

2010-03-17T00:02:47+01:00
Natężenie pola będzie wektorową sumą natężeń od obu ładunków :) Musisz skorzystać z twierdzenia cosinusów: E² = E₁² + E₂² - 2E₁E₂cosα

gdzie E₁ - natężenie od pierwszego ładunku, analogicznie E₂ od drugiego a E to nat. szukane. α - kąt między sumowanymi wektorami, podpowiem, będzie wynosił 120 stopni :)