Na walec stalowy o średnicy 10 cm nawinięto przewodnik długości 62 m i średnicy 1 mm. Przez tak otrzymaną zwojnicę przepuszczono prąd o natężeniu 0,2 A. Ile wynosi wartość wektora indukcji magnetycznej wewnątrz zwojnicy? µ = 4 000

Proszę o objaśnienia

1

Odpowiedzi

2010-03-16T23:14:47+01:00
Pole wewnątrz zwojnicy możemy uznać za jednorodne. Wzór na
wartość indukcji magnetycznej wewnątrz zwojnicy ma postać:

B=µ₀µr(nI/l) gdzie:

µ₀ - przenikalność magnetyczna próżni ( 4*π/10⁷ N/A² )
µr - przenikalność magnetyczna rdzenia ( dla próżni 1)
n - liczba zwojów
l - długość zwojnicy
I - Natężenie prądu płynącego przez zwojnicę

Teraz obliczenia:
średnica walca: 10 cm = 0,1 m
promień walca: 0,05m
liczba zwojów: 62/(2*π*0,05) = 620/π
długość zwojnicy: (620/π)*0,001

B = (4*π/10⁷)*4000*(620/π)*0,2/(620/π)*0,001 = 0,32π [T]

Myślę że się w niczym nie pomyliłem :)
42 1 42