Odpowiedzi

2010-03-16T23:00:44+01:00
1) Ep = mgh ---> h= Ep/mg

Ep = 0,4 kJ = 400 J
m = 2 kg
g = 10 N/kg

h = 400 J /2kg*10 N/kg = 400J / 20N = 20m

odp: ciało znajduje się na wysokości 20m

2) v = 10 m/s
Ek = 0,5 kJ = 500J

Ek = mv2/2 ----> m= 2 Ek/ v2

m= 2*500J/ (10 m/s)2 = 1000J / 100 m/s = 10kg

odp. ciało ma masę 10kg

2010-03-16T23:08:01+01:00
* to razy (mnożenie)

1.
0,4 kJ = 400 J

Ep = m * g * h
400J = 2kg * 10 N/KG * h
h = 400J / 2kg *10N
h = 400 J /20
h = 20

2.
0,5kJ = 500 J

Ek = m * v²
_____ *2
2

(m * v² na górze, pod kreską ułamkową 2)

2Ek = m * v²

2*500J = m * (10m/s)²
1000J = m * 100m/s
m = 1000 J / 100 J
m = 10


Czyli w zad. 1 odpowiedz 20 m , w zadaniu 2 odp 10 kg
4 5 4