Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-17T14:58:30+01:00
1) Dane:
t(czas)- 3s
a(przyspieszenie) = g( przyspieszenie ziemskie)- 10m/s²
Szukane:
h(wysokość)= s(droga)
Korzystam ze wzoru na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym, bo takim ruchem spadają ciała:
s= g × t² : 2
s= 10m/s² × ( 3s)² :2
s= 90m : 2= 45m
Wysokość tego domu wynosi 45m
2) Dane:
Vk(prędkość końcowa) -38m/s
Vo (prędkość początkowa)- 0 m/s
a= g= 10m/s²
Korzystam ze wzoru na prędkość końcową w ruchu jednostajnie przyspieszonym, aby obliczyć czas spadania tego ciała:
Vk=Vo + g × t
Prędkość początkowa wynosi 0 więc możemy ją pominąć przy obliczeniach czasu
Vk= g × t / : g (obydwie strony równania dzielimy przez g)
t= Vk : g= 38m/s : 10m/s² = 3,8 s (czas spadania ciała)
Podstawiamy to do wzoru na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym:
s= g × t² : 2
s= 10m/s² × ( 3,8s)² :2
s= 144,4 m : 2 = 72,2 m
Ciało spadło z wysokości 72,2 m
3) Dane:
Vo - 30m/s
g - 10m/s²
h- ?
Korzystamy z zasady zachowania energii, gdzie:
Ek( energia kinetyczna)=Ep (energia potencjalna), podstawiając za symbole energii, odpowiadające im wzory, otrzymamy równanie:
m × V²: 2= m × g × h / : m
V² : 2 = g × h / × 2
V²= 2g × h/ : 2g
h= V² : 2g
h= (30m/s)² : 2 × 10m/s² = 45 m
Ciało spadło z wysokości 45m.
4) Dane:
Z(zasięg)- 10m
h-2 m
Vo- ?
Korzystamy ze wzoru na zasiąg, gdzie:
Z= Vo × √2h : g /: √2h : g (obydwie strony równania dzielimy przez pierwiastek z 2h x g)
Vo= Z : √2h : g
Vo= 10m : √2 x 2m : 10m/s²
Vo= 10m : √0,4 s²= 10m : 0,63s = 15,87m/s
(w tym zadaniu podałam wszystkie wyniki do dwóch miejsc po przecinku)
Prędkość początkowa wody wynosi 15,87m/s.
5) Dane:
m₁ i m₂ - każda po 100 ton
100t =10²t =10⁵ kg
G(stała grawitacji) = 6,67×10⁻¹¹m³/kg ×s²
r( odległość między ciałami)-100m= 10²m
F(siła przyciagania)-?

Korzystamy ze wzoru na siłę przyciągania:
F= G× m₁× m₂ : r²

Ponieważ masy są takie same, możemy zapisać:
F = G × m² : r²

F =6,67×10⁻¹¹m³/kg × s² × (10⁵)²: (10²)² = 6,67×10⁻¹¹m³/kg × s²× 10¹⁰ : 10⁴ = 6,67×10⁻¹¹m³/kg × s² × 10⁶ = 66,7 × 10⁻⁵ N