Odpowiedzi

2010-03-18T01:22:17+01:00
Rola młodych ludzi w budowaniu wspólnot religijnych jest bardzo istotna dla pielęgnowania naszej wiary i umacniania wspólnoty kościoła. Mikro wspólnoty takie jak kółka religijne, oazy lub też, młodzieżowe chórki kościelne pełnią istotną rolę na poziomie lokalnym. Zaangażowanie młodych ludzi w sprawy religijne umacnia przynależność do kościoła i kształtuje świadomość i wartości moralne młodego człowieka.
Makro wspólnoty powstają na skutek łączenia się mniejszych ugrupowań w jedną całość. Prowadzi to do pojednania, zjednoczenia i jest świadectwem naszych wspólnych wyznań i idei. Jest to ważne w szczególnych momentach dla naszej religii. Przykładem makro wspólnoty może być czas, w którym prawie cała polska, w większości młodzież modliła się za zdrowie byłego papieża Polaka Jana Pawła II. Sam kościół jest przykładem makro wspólnoty. W dzisiejszych czasach bardzo ważne jest, aby młodzież brała udział w życiu kościoła, ponieważ coraz więcej młodych ludzi schodzi na złą drogę, ma zachwiany system wartości.