Napisz program obliczający koszty pobytu w domu wczasowym RELAX obowiązuje bazowa stawka 120zł za tygodniowy pobyt jednej osoby. Stawka ta jest jednak modyfikowana w zależności od pory roku i przyjazdu gości. Przyjazd w sobotę, niedzielę lub poniedziałek - stawka standardowa. Od wtorku do piątku 50% zniżki. W lecie 150% standardowej stawki. Napisz funkcje która obliczy koszty pobytu na podstawie informacji o liczbie osób, dniu przybycia i porze roku. Program w Turbo Pascalu.

2

Odpowiedzi

2010-03-17T17:02:43+01:00
Zeby to obliczyc musisz nauczyc sie poslugiwas $ aby muc wykonac te zadanie podam ci przyklad A1*$B$2 i tak masz to liczyc
2010-03-17T17:35:20+01:00
Kod Źródłowy:

program relax;
uses crt;
var
z:char;
b:real;
k:real;

const a=120;


begin
clrscr;
writeln('Program podaje Cennin domu wczasowego "RELAX"');
writeln;
writeln('Wybierz pore roku w ,ktorej chcesz przyjechac');
writeln;
writeln(' L - dla lata');
writeln(' Z - dal Zimy');
writeln(' J - dla Jesieni');
writeln(' W - dla Wiosny');
write('Wybieram:');
readln(z);
writeln;


case z of
'l','L':
begin
writeln('Plamnopwana pora roku to: Lato');
writeln;
writeln('Wybierz palnowany dzien przyjazdu przyjazdu:');
writeln;
writeln(' P - miedzy sobota a poniedzialkiem');
writeln(' R - miedzy wtorkiem a piatkiem');
writeln;
write('Wybieram:');
readln(z);
writeln;
end;
end;


case z of
'p','P':
begin
writeln('Wybierz ile osob z Toba przyjedzie');
write('Bedzie ze mna:');
readln(b);
k:=b*120+60;
writeln('Koszt calkowity wynosi:',k:2:1);
end;
end;

case z of
'r','R':
begin
writeln('Wybierz ile osob z Toba przyjedzie');
write('Bedzie ze mna:');
readln(b);
k:=b*60+60;
writeln('Koszt calkowity wynosi:',k:2:1);
end;
end;

case z of
'z','Z','w','W','J','j':
begin
writeln('Wybierz palnowany dzien przyjazdu przyjazdu:');
writeln;
writeln(' H - miedzy sobota a poniedzialkiem');
writeln(' G - miedzy wtorkiem a piatkiem');
writeln;
write('Wybieram:');
readln(z);
writeln;
end;
end;

case z of
'h','H':
begin
writeln('Wybierz ile osob z Toba przyjedzie');
write('Bedzie ze mna:');
readln(b);
k:=b*120;
writeln('Koszt calkowity wynosi:',k:2:1);
end;
end;

case z of
'g','G':
begin
writeln('Wybierz ile osob z Toba przyjedzie');
write('Bedzie ze mna:');
readln(b);
k:=b*60;
writeln('Koszt calkowity wynosi:',k:2:1);
end;
end;

repeat until keypressed
end.Niestety nie mogłem Ci wstawić gotowego Pliku.