Zadanie 8/125 klasa 6
Obok narysowano siatką ostrosłupa. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa.
zadanie 9/125 klasa 6
Baszta zwieńczona jest dachem w kształcia ostrosłupa ośmiokątnego, którego ściany boczne są jednakowymi trójkątami równoramiennymi. Wysokość każdego z tych trójkątów wynosi 5 m, a podstawa ma długość 3 m. Koszt pokrycia jednego metra kwadratowego takiego dachu wynosi 220 zł. Ile będzie kosztowało pokrycie dachu?
Proszęd o szybką odpowiedż potrzebuje to na dzisiaj!!
Dziękuje z góry. ;-)

1

Odpowiedzi

2010-03-17T12:31:24+01:00
Zad. 8.
Prostokat:
a - 16cm
b - 8cm
P=(8+16)*2=24*2=48cm
Trojkat .pierwszy.:
a - 8cm
h - 9,5cm
P=8cm*9,5cm:2=38cm
Trojkat .drugi.:
a - 16cm
h - 6,5cm
P=16cm*6,5:2=52
P=52+52=104
Trojkat .trzeci.:
a - 10cm
h - 10,5cm
P=10cm*10,5:2=52,5
Wszystko razem.:
P=48cm+38cm+104cm+52,5=242,5cm kwadratowych
Odp.: Pole powieszchni tego graniostosupa wynosi 242,5 cm kawadratowych.
16 3 16