Proszę o pomoc. Muszę zrobić te zadania a ich nie umiem. Daje max
Oblicz ile gramów jodu oraz ile cm ³ alkoholu o gęstości 0,78g/ cm ³ znajduje się w 600 gramach 15% roztworu.
Do 300 gramów 8% roztworu soli dosypano 40 gramów substancji. Oblicz, jak zmieni się stężenie procentowe roztworu.
Oblicz ile soli można otrzymać z 300kg wody morskiej zawierającej 3,5%soli.
Ile należy dosypać substancji aby po podwyższeniu temperatury z 10º C do 60º C roztworu CuSO4 był roztworem nasyconym?
Ile KNO3 należy rozpuścić w 400 gramach wody o temperaturze 60º C, aby otrzymać roztwór nasycony w tej temperaturze
Ile substancji znajduje się w 600 gramach roztworu NaNO3 nasyconego w temp. 20º C
Stężenie procentowe roztworu wynosi 40%. Ile wynosi rozpuszczalność substancji w tej temperaturze?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T08:32:01+01:00
2010-03-17T09:21:23+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.
Z def. stęż. procent.
15g jodu-----100g roztworu
xg jodu------600g roztworu
x=15*600/100
x=90g jodu
Masa alkoholu = masa roztworu - masa jodu
Masa alkoholu = 600g - 90g = 510 alkoholu
Masę alkoholu zamieniam na objętość
d=m/v
v=m/d
v=510g/0,78g/cm3
v=653,58cm3 alkoholu

2.
Z def. stęż. procent.
8g soli----100g roztworu
xg soli-----300g roztworu
x=8*300/100
x=24g soli
Dodaję 40g soli, więc
64g soli-------340g roztworu
xg soli---------100g roztworu
x=64*100/340
x=18,8g soli
x=18,8%

3.
Z def. stęż. procent.
3,5kg soli----100kg roztworu
xkg soli-----300kg roztworu
x=3,5*300/100
x=10,5kg soli

4.
Rozpuszczalność CuSO4 w temp. 10⁰C wynosi 20g
Rozpuszczalność CuSO4 w temp. 60⁰C wynosi 40g

Należy dosypać 20g soli.

5.
Rozpuszczalność KNO3 w temp. 60⁰C wynosi 105g
105g soli------100g wody
xg soli---------400g wody
x=105*400/100
x=420g KNO3

6.
Rozpuszczalność NaNO3 w temp. 20⁰C wynosi 88g
88g soli------188g roztworu
xg soli-------600g roztworu
x=88*600/188
x=280,85g soli (NaNO3)

7.
Z def. stęż. procent.
40g subst.-----60g wody
xg subst.------100g wody
x=40*100/60
x=66,67g
Rozpuszczalnośc wynosi 66,67g
1 5 1