Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T08:48:24+01:00
Rodzaje twardosci wody:
-twardość węglanowa (Tw)
-twardość niewęglanowa zwana stałą (Ts)
-twardość ogólna lub całkowita (To)


usuwanie twardości:


Zmiękczanie wody:

Zmiękczanie wody nazywamy procesy prowadzące do całkowitego lub częściowego usunięcia rozpuszczalnych soli wapnia, magnezu oraz niektórych wielowartościowych metali.
Rozróżniamy cztery podstawowe metody zmiększania wody:
destylacja
metody termiczne
metody chemiczne
metody fizykochemiczne