Proszę pomóżcie ,mi rozwiązać krzyżówkę z matematyki
polecenie:Rozwiąż krzyżówkę liczbową
Poziomą:
A.Iloczyn liczb -2 2/3i-12
B.połowa ilorazu liczb-960i -10
E.iloczyn sum liczb -15 1/2i -1/2 oraz ich różnicy
H.(-4 3/7)*(-9,4+2 2/5)
I.odwrotność liczby (-1 1/3):(-28)
Pionowo:
A.(-7)*1 4/5-(-48,6)
C.liczba przeciwna do iloczynu liczb -27i3
D.36:(-3)*(-7-5)
F.podwojona suma liczb 16 1/6i -4 2/3
G.iloczyn liczb -7i-3zmiejszony o 10
PROSZĘ O DOKŁADNĘ OBLICZENIA I TAM GDZIE TRZEBA POMIĘTAĆ O KOLEJNOŚĆI DZIAŁAŃ.Dziękuję z góry.

2

Odpowiedzi

2010-03-17T08:44:26+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T08:56:39+01:00
Iloczyn - mnożenie
iloraz - dzielenie
suma - dodawanie
różnica - odejmowanie

A.Iloczyn liczb -2 2/3 i -12( - * - = + )
- 2 i 2/3 = -8/3
-8/3 * - 12 = - 8 * - 4 = 32

B.połowa ilorazu liczb-960i -10 (- : - = +)
-960 : - 10 : 2 = 96 : 2 = 48

E.iloczyn sum liczb -15 1/2i -1/2 oraz ich różnicy
[-15 1/2 + (-1/2) ] * (-15 1/2 - (- 1/2)] = -16 * -15 = 240

H.(-4 3/7)*(-9,4+2 2/5) 2/5 = 0,4
(-4 3/7)* - 7 = - 31/7 * - 7 = 31

I.odwrotność liczby (-1 1/3):(-28)
(-1 1/3):(-28) = -4/3 : -28/10 = - 4/3 * - 10/28 = 10/21
odwrotność = 21/10 = 2,1

Pionowo:
A.(-7)*1 4/5-(-48,6) 1 i 4/5 = 9/5
- 12,6 + 48,6 = 36

C.liczba przeciwna do iloczynu liczb -27i3
-27 * 3 = - 81
przeciwna = 81

D.36:(-3)*(-7-5)
-12 * - 12 = 144

F.podwojona suma liczb 16 1/6i -4 2/3 4 i 2/3 = 4 i 4/6
16 i 1/6 = 15 i 7/6
2 * ( 15 7/6 - 4 4/6) = 2 * 11 1/2 = 23

G.iloczyn liczb -7i-3zmiejszony o 10
-7 * -3 -10 = 21 - 10 = 11

miłeej dalszej edukacji ; ))

20 3 20