1. Zapisz krócej
a) x+3y+2y+4x
b) a+a+a+3a+2b
c) 3w-2w-4w
d) a-4b-5a-4b
e) 6m-7+3m+2
f) 4a+6b-3a-3b+a+b

2 Oblicz wartośc liczbową wyrażenie dla podanych wartości
a) 5x-1/2 dla x=-2
b) 1/2a-1 dla a=3/4
c) a+b dla a 1/3 dla b -1
d) 2x-y dla x 0,1 dla y -1/2

3. Zapisz wyrażenie jak najkrócej i oblicz jego wartość liczbową
a) 3a-b-6+2a+2b dla a -3 dla b 2
b) -x-2y+1/2x+1,5y dla x -2 1/2 dla y 2,50
c) 0,15x-0,1x-1/2x+0,04x dla x10
d) 4ab+5ab+ab-3ab-8 dla a 11/2 b-2 2 2/3

3

Odpowiedzi

2010-03-17T08:52:36+01:00
1. Zapisz krócej
a) x+3y+2y+4x= 5x+5y
b) a+a+a+3a+2b= 6a+2b
c) 3w-2w-4w= -3w
d) a-4b-5a-4b= -4a-8b
e) 6m-7+3m+2= 9m-5
f) 4a+6b-3a-3b+a+b= 2a+4b

2 Oblicz wartość liczbową wyrażenie dla podanych wartości
a) 5x-1/2 dla x=-2
5(-2)-½= -10×(-½)= -10½

b) 1/2a-1 dla a=3/4
½×¾-1=⅜-1= -⅝

c) a+b dla a 1/3 dla b -1
⅓-1=-⅔

d) 2x-y dla x 0,1 dla y -1/2
2×0,1+0,5=0,2+0,5=0,7


3. Zapisz wyrażenie jak najkrócej i oblicz jego wartość liczbową
a) 3a-b-6+2a+2b dla a -3 dla b 2
5a+b-6= 5×(-3)+2-6= -15-4= -19

b) -x-2y+1/2x+1,5y dla x -2 1/2 dla y 2,50
-½x-½y=-½(-⁵/₂)- ½×⁵/₂= ⁵/₄ - ⁵/₄=0

c) 0,15x-0,1x-1/2x+0,04x dla x10
0,05x-0,5x+0,04x=-0,41x×10=-4,1

d) 4ab+5ab+ab-3ab-8 dla a 11/2 b-2 2 2/3
7ab-8= 7×¹¹/₂(ile to b=???


2010-03-17T08:52:38+01:00
1.
a) = 5x+5y
b) = 6a+2b
c) = -3w
d) = -4a-8b
e) = 9m-9
f) = 2a+4b

2.
a) = 5*(-2)-1/2=-10-1/2=-10 i 1/2
b) = 1/2*3/4-1=3/8-1=3/8-1/1=2/7
c) = 1/3-1=-2/3
d) = 2*0,1-(-1/2)=0,2+o,5=0,7

3.
a)= 3*(-3)-2-6+2*2+2*2=-9-2-6+4+4=-17+4+4=-9
b)= .......
c)= =1,5-1-5+0,04=
2010-03-17T09:04:54+01:00
1.
a)5y+5x
b)6a+2b
c)-3w
d)-4a-8b
e)9m-5
f)2a+4b

2.
a)5*(-2) - 1/2 =...

b)

c) 1/3 + (-1) = -2/3

d) 2*0,1 - 1/2= 0,2 - 1/2 = 0,1


3.
a) 3a-b-6+2a+2b= 3*(-3) -2 -6 + 2*(-3)= -9-2-6+(-6) = -23.
b) nie wiem
c) 0,15x-0,1x-1/2x+0,04x= 0,15*10 - 0,1*10 - 1/2*10 + 0,04*10=
1,5 - 1 - 5 + 0,4 = -4,1.
d) nie wiem.