Pilneee szybko!!! daję najj i 40 punktów błagam pomocy!!!! z góry dzięki
2) suma dwóch liczb jest równa -40 a ich różnica -160. Jakie to liczby?
3) Różnica 30% pierwszej liczby i 40% drugiej wynosi 21, a suma 40% pierwszej liczby i potrojonej drugiej jest równa 81. Co to za liczby?
4) Suma dwóch liczb wynosi 120. Jeżeli pierwszą liczbę zwiększymy o 60%, to ich różnica wzrośnie dwukrotnie. Co to za liczby?

3

Odpowiedzi

2010-03-17T09:17:55+01:00
Zad 2
x- jedna liczba
y - druga liczba
x + y = - 40
x - y = - 160
dodajemy stronami
x + x + y - y = - 40 - 160
2x = - 200
x = - 100
x + y = - 40
- 100 + y = - 40
y = - 40 + 100 = 60
odp
x = - 100
y = 60
zad 3
x - jedna liczba
y - druga liczba
0,3x - 0,4y = 21
0,4x + 3y = 81
0,3x = 21 + 0,4y
x = (21 + 0,4y)/0,3 wstawiamy do drugiego równania
0,4(21 + 0,4y)/3 + 3y = 81
0,4(21 + 3y) + 9y = 243
8,4 + 1,2y + 9y = 243
10,2y = 243 - 8,4
10,2y = 234,6
y = 234,6/10,2 = 23
0,4x + 3y = 81
0,4x + 69 = 81
0,4x = 81 - 69
0,4x = 12
x = 12/0,4 = 30
odp
x = 30
y = 23
zad 4
x - jedna liczba
y - druga liczba
x + y = 120
0,6x - y = 2(x - y)
x + y = 120
0,6x - y = 2x - 2y
x + y = 120
- 2x + 0,6x + 2y - y = 0
x + y = 120
y = 1,4x
x + 1,4x = 120
2,4x = 120
x = 120/2,4 = 50
x + y = 120
50 + y = 120
y = 120 - 50 = 70
odp
x = 50
y = 70
2010-03-17T09:35:12+01:00
2) suma dwóch liczb jest równa -40 a ich różnica -160. Jakie to liczby?
x+y=-40
x-y=-160

x=-40-y
-40-y-y=-160
-2y=-160+40
-2y=-120 /:-2
y=60
x=-40-60
x=-100
Spr
-100+-60=-40
-40=-40
-100-60=-160

3) Różnica 30% pierwszej liczby i 40% drugiej wynosi 21, a suma 40% pierwszej liczby i potrojonej drugiej jest równa 81. Co to za liczby?
0,3x-0,4y=21
0,4x+3y=81

0,3x=21+0,4y /*10
0,4x+3y=81 /*10

3x=210+4y/:3
4x+30y=810

x=70+4/3y
4*(70+4/3y)+30y=810
280+16/3y+90/3y=810
106/3y=810-280
106/3y=530 /*3
318y=1590 /:5
y=5
x=70+4/3*5
x=70+20/3
x=70+6 i 2/3
x=76 i 2/3


4) Suma dwóch liczb wynosi 120. Jeżeli pierwszą liczbę zwiększymy o 60%, to ich różnica wzrośnie dwukrotnie. Co to za liczby?
Sądzę, że jest błąd w treści zadania. Mam zadanie o takiej treści:
Suma dwóch liczb wynosi 120. Jeżeli pierwszą liczbę zwiększymy o 20%, a drugą zmniejszymy o 60%, to ich różnica wzrośnie dwukrotnie. Co to za liczby?
x+y=120
1,2x-0,4y=2(x-y)

x=120-y
1,2(120-y)-0,4y=2*(120-y)-2y
144-1,2y-0,4y=240-2y-2y
144-1,6y=240-4y
-1,6y+4y=240-144
2,4y=96 /:2,4
y=40
x=120-40
x=80
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T10:11:25+01:00
2) suma dwóch liczb jest równa -40 a ich różnica -160. Jakie to liczby?

a+b=-40
a-b=-160
---------
2a=-200 /:2
a=-100

b=-40-a=-40-(-100)=60

liczby : -100 i 60

3) Różnica 30% pierwszej liczby i 40% drugiej wynosi 21, a suma 40% pierwszej liczby i potrojonej drugiej jest równa 81. Co to za liczby?

0,3x-0,4y=21 /*15
0,4x+3y=81 /*2

4,5x-6y=315
0,8x+6y=162
------------------
5,3x=477
x=90

0,4*90+3y=81
3y=81-36
3y=45
y=15

liczby: 90 i 15

4) Suma dwóch liczb wynosi 120. Jeżeli pierwszą liczbę zwiększymy o 60%, to ich różnica wzrośnie dwukrotnie. Co to za liczby?

a+b=120
160%a-b=2(a-b)

a+b=120
1,6a-b=2a-2b

a+b=120
1,6a-2a-b+2b=0

a+b=120
-0,4a+b=0 /*(-1)

a+b=120
0,4a-b=0
----------------
1,4a=120
a=120:1,4

a=85 i 5/7
b=34 i 2/7