Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T09:21:37+01:00
Ba₂O Ba na +2 tlen na -2
,SiO₂ Si na +4, tlen na -2
,N₂O₅ N na +5, tlen na -2
,CL₂O₇ chlor na +7, tlen na -2
HBr wodó na +1, brom na -1
,HNO₃ wodór na +1, azot na +5, tlen na -2
,H₂SO₄ wodór na +1, siarka na +6, tlen na -2
NO₃⁻ azot na +5, tlen na -2
Cu⁺ miedź na +1
Br⁻ brom na -1