Wśród płyt z muzyką ludową jest 55 płyt zawierających oberki, poliki i kujawiaki.
Oberki stanowią dwie jedenaste(ułamki zwykłe) tych płyt jest ich trzy razy mniej niż płyt z polkami Oblicz, ile jest płyt z kujawkami .
Zapisz wszystkie obliczenia i odpowiedzi.

2

Odpowiedzi

2010-03-17T09:52:19+01:00
Wśród płyt z muzyką ludową jest 55 płyt zawierających oberki, poliki i kujawiaki.
Oberki stanowią dwie jedenaste(ułamki zwykłe) tych płyt jest ich trzy razy mniej niż płyt z polkami Oblicz, ile jest płyt z kujawkami .

2/11*55-Oberki stanowią dwie jedenaste(ułamki zwykłe) tych płyt
3*2/11*55-jest ich trzy razy mniej niż płyt z polkami
x-ilość płyt z kujawiakami
2/11 * 55+6/11 *55 + x=55
110/11+330/11+x=55
10+30+x=55
x=55-10-30
x=15
2010-03-17T09:53:56+01:00
Wśród płyt z muzyką ludową jest 55 płyt zawierających oberki, poliki i kujawiaki.
Oberki stanowią dwie jedenaste(ułamki zwykłe) tych płyt jest ich trzy razy mniej niż płyt z polkami Oblicz, ile jest płyt z kujawkami .

o+p+k=55
o=2/11*55=10
3o=p→p=30
k=?

10+30+k=55
k=55-40
k=15