Odpowiedzi

2009-10-26T16:59:31+01:00
Dane:
m=2kg
t=2s
g=10m/s2


wzory i obliczenia
Ek=m*v2/2
Ek=m*(s/t)2/2
s=h
h=g*t2/2
h=10m/s2*2s
h=20m
Ek=m*v2/2
v=h/t
v=20m/2s
v=10m/s
Ek=2kg*(10m/s)2/2
Ek=2kg*100m2/s2/2
Ek=200kg*m/s2*m/2
Ek=200J/2
Ek=100J

Energia kinetyczna tego kamienia po upływie 2s od chwili rozpoczęcia spadania będzie wynosić 100J. ;)
2009-10-26T17:02:54+01:00
Ek= ½mv²
Ek=½m*(s/t)²
s=h
h=½g*t²
h=10m/s2*2s
h=20m
Ek=½m*v²
v=h/t
v=20m/2s
v=10m/s
Ek=2kg*(10m/s)²*½
Ek=2kg*100m2/s²*½
Ek=200kg*m/s²*m*½
Ek=200J*½
Ek=100J