Polarnicy wyznaczyli na Antarktydzie nowy teren do badania klimatu.Ma on kształt kwadratu,którego obwód jest dwa razy wiekszy od obwodu starego terenu badawczego w kształcie prostokąta wynoszącego 12m.Ile metrów ma bok tego kwadratu?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T10:12:01+01:00
Polarnicy wyznaczyli na Antarktydzie nowy teren do badania klimatu.Ma on kształt kwadratu,którego obwód jest dwa razy wiekszy od obwodu starego terenu badawczego w kształcie prostokąta wynoszącego 12m.Ile metrów ma bok tego kwadratu?

obwód starego terenu badawczego wynosił 12m
obwód nowego terenu jest 2 razy większy więc ma 2*12m=24m
nowy teren jest kwadratem, którego obwód obliczamy 4*a, gdzie a to długość boku kwadratu, zatem:
4*a=24 /:4
a=6 [m]

Bok kwadratu ma długość 6 m.