Odpowiedzi

2010-03-17T11:15:06+01:00
JAK POWSTAJĄ PUSTYNIE

Pustynie są obszarami cierpiącymi na poważny niedobór wody. Głównym powodem braku wody są słabe opady, szczególnie jeśli chodzi o deszcz. Na obszarach pustynnych często z roku na rok występują odchylenia opadów od normy. Pustynie nie zawsze są gorące, chociaż wiele z nich znajduje się na obszarach o klimacie gorącym, co zwiększa niedobór wody z powodu szybkiego parowania. Brak wody na pustyniach stwarza trudne warunki życia dla ludzi , zwierząt i roślin. W rezultacie organizmy żywe są rzadziej spotykane na pustyni niż na wilgotnych obszarach. Szansę przeżycia maja jedynie organizmy o umiejętności przystosowania się do trudnych pustynnych warunków. Główną cechą pustyń jest brak wody, dlatego obszary Arktyki i Antarktydy są czasami nazywane pustyniami lodowymi, ponieważ woda nie jest tam dostępna w postaci ciekłej.
2 1 2