Odpowiedzi

2010-03-17T11:07:14+01:00
Przyczyny niskiej gęstości zaludnienia:


* słaby rozwój miast i przemysłu

* słabe warunki naturalne - niekorzystne dla rolnictwa (zbielicowane gleby, urozmaicona rzeźba terenu, krótki okres wegetacji, dużo jezior, duża lesistość)

Przyczyny wysokiej gęstości zaludnienia:


* warunki naturalne (rozmieszczenie surowców, zasoby wodne, warunki klimatyczne, gleby)

* warunki polityczne i społeczne

Czynniki kształtujące wielkość zaludnienia:


* przyrost naturalny czyli różnica pomiędzy liczbą urodzeń żywych, a liczbą zgonów w danym okresie.

* ruch wędrówkowy - migracje zewnętrzne

* kataklizmy - wojny, klęski żywiołowe, epidemie
1 2 1