Odpowiedzi

2009-10-26T17:03:34+01:00
Bolesław Leśmian "Dusiołek"

Wiersz jest stylizowany na ludowa ballade opowieścia o Bajdale, którzy w towarzystwie szkapy i wołka podróżowali po świecie. Pewnego razu, zmęczony upałem, postanowił przespać się w podróżnym rowie na ściółce z mchu. We śnie przyszła do niego odrażająca zmora-Dusiołek. Przerażający, ale jednocześnie komiczny jest opis potwora. Dusiołek usiadł Bajdale na piersi
i zaczął go dusić. Zmęczony zmaganiami z Dusiołkiem chłop przebudził się i miał pretensje do szkapy i wołka, że nie przegoniły złego ducha, nie odstraszyły go ani rogami, ani kopytami. Na koniec Bajdała skierował se słowa do Boga, zarzucając MU, że ''takiego zmajstrował Dusiołka''.Leśmian podejmuje w balladzie problem istnienia zła w świecie . Jego stworzenie przypisuje Bogu, podobnie jak czynili to maniechejczycy, sekta religijna z IV w n.e.,Manichejczycy polemizowali w ten sposób z filozofią św. Augustyna, który twierdził, że istnienie zła na świecie tłumaczyć można tylko jako niedostatek, brak dobra. Leśmian, przypisuje Bogu stworzenie dobra i zła, zauważa, że w Nim samym muszą być obecne te dwa pierwiastki. Dlatego wizja świata w wierszu ma charakter pesymistyczny: samotny człowiek zmuszony jest do zmagania się z ogromem zła w świecie ; w tej walce może liczyć tylko na siebie.