Odpowiedzi

  • zazu
  • Rozwiązujący
2010-03-17T11:00:09+01:00
Ubijarki cukiernicze przeznaczone są do mieszania mas cukierniczych, ubijania kremów, śmietany, białka jajek a także obróbki mas cukierniczych wymagających podgrzewania i ubijania jednocześnie przeznaczonych do wypieku ciast lub pieczywa.
Ubijarkę mają mechanizm do podnoszenia i opuszczania dzieży oraz wózek przystosowany do jej przewożenia. Jako wyposażenie do ubijarek stosowane są dzieże wykonane ze stali kwasoodpornej o pojemności do 80 litrów co zapewnia wystarczającą wydajność w małych i średnich zakładach cukierniczych. Wózki transportowe do dzież umożliwiają łatwe transportowanie gotowych mas cukierniczych do miejsca wyrobu ciasta. Miesidła hakowe, ramowe, ubijaki rózgowe a także palnik gazowy do podgrzewania dzieży pozwalają na wykonywanie szerokiego asortymentu mas cukierniczych.Standardowe wyposażenie:
- jeden kocioł ze stali kwasoodpornej
- jedna rózga
- jeden hak
- jedna płaska trzepaczka
1 3 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T11:01:14+01:00
Służy ona do mieszania mas cukierniczych, ubijania kremów, śmietany, białka jajek a także obróbki mas cukierniczych.Ubijarkę mają mechanizm do podnoszenia i opuszczania dzieży oraz wózek przystosowany do jej przewożenia.

Zagrożenia przy pracy ubijarką:

porażenie prądem

zapylenie składników sypkich itp.

POZDROWIENIA!!!!!!
1 5 1
2010-03-17T11:46:36+01:00
Ubijarki cukiernicze – mają zastosowanie w produkcji małych zakładów . Służą do napowietrzania, ubijania oraz mieszania mas cukierniczych . Główną ich jest układ napędowy, przenoszący lub poziomy element nośnych maszyn na ruch pionowy, wprowadzone mieszadło w ruch obrotowy.
Wyróżniamy dwa rodzaje ubijarek: typ U1 i GUN.
a) typ U1 – wyposażony jest w trójstopniowe przekładanie
b) typ GUN – mają większą zdolność produkcyjną