Odpowiedzi

2009-10-26T16:51:28+01:00
Ban Ki-moon-1 stycznia 2007 r.

Obowiązki
1. administracja i zarządzanie sekretariatem;
2. reprezentowanie NZ wobec wszystkich państw i organizacji;
3. utrzymywanie stałych kontaktów ze wszystkimi państwami członkowskimi;
4. prezentacja działania ONZ, światowej opinii publicznej;
5. koordynacja działania systemu ONZ;
6. kreowanie nowych koncepcji i strategii;
7. posrednictwo w sporach międzynarodowych;
8. nadzór nad przestrzeganiem praw człowieka.
3 2 3
2009-10-26T16:53:50+01:00
Ban Ki-Moon

Obowiązki Sekretarza

1. administracja i zarządzanie sekretariatem;

2. reprezentowanie ONZ wobec wszystkich państw i organizacji;

3. utrzymywanie stałych kontaktów ze wszystkimi państwami członkowskimi;

4. prezentacja działania ONZ, światowej opinii publicznej;

5. koordynacja działania systemu ONZ;

6. kreowanie nowych koncepcji i strategii;

7. posrednictwo w sporach międzynarodowych;

8. nadzór nad przestrzeganiem praw człowieka.

Sekretariat składa się z wielu biur i departamentów zajmujących się bieżącą działalnością ONZ. Sekretariat ma swoje biura w Genewie, Wiedniu i Nairobi. W sekretariacie pracuje ok. 15 tys. pracowników.

9 października 2006 Rada Bezpieczeństwa ONZ nominowała Koreańczyka Ban Ki-moona na Sekretarza Generalnego. Ostatecznego wyboru dokonało 13 października Zgromadzenie Ogólne.
1 5 1