Proszę,czy ktoś może to przetłumaczyć po angielsku???
Niniejszym mamy przyjemność zaprosić
.....
na uroczystość przyjęcia
Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej
przez naszego syna
.....
w dniu .... o godzinie ....
w kościele .... w ...

Honorem wielkim będzie nam gościć W. P.
na przyjęciu z tej okazji, które odbędzie się w naszym
domu przy ulicy ....

1

Odpowiedzi

2010-03-18T17:23:04+01:00
Hereby we are pleased to invite
.....
the ceremony of adoption
Sacrament of First Holy Communion
by our son
.....
on .... at ....
in the church .... in ...

We will be a great honor to welcome W. P.
the adoption of this opportunity, to be held in our
house on the street ....

:)