Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T14:26:13+01:00
Praktycznie cała kultura europejska ma wspólne korzenie. Cywilizację antyczną i tradycję judeochrześcijańską. Znaczenie mitologii Greków i Rzymian jako motywem sztuki nie możemy przecenić. Możemy je porównać z innym źródłem inspiracji: księgami Starego i Nowego testamentu.
Mity stanowią niemal niewyczerpane źródło motywów. Mity dotyczą w pierwszej kolejności, tego co było na początku, opowiadają o powstaniu bogów, ludzi- dlatego tak często ich bohaterowie są istotami boskimi. Mity dotyczyły rzeczywistości uświęconej,a ich głównymi bohaterami byli bogowie. Z reguły mają również czysto praktyczne, ziemskie znaczenie. Z ich pomocą ludzie porządkowali otaczającą ich rzeczywistość. W mitologii szukali punktów odniesienia, wzorów postaw, które mogli naśladować. W społeczeństwach mity stanowiły namiastkę filozofii.
Pisarze, poczynając od Homera, na różne sposoby opracowywali mity. Nadawali im odmienne kształty. Treść mitów również ulegała różnym przemianom, co z kolei było następstwem cywilizacyjnego rozwoju, wierzeń religijnych, zmieniających się wizji świata, nowych doświadczeń życiowych, rozwoju nauki.
Mity po prostu próbowano rekonstruować i - z drugiej strony - parodiowano je. Znaczenie mitów było często bardzo mało związane z pierwotnym sensem. Te same motywy mitologiczne, wyrażają odmienne wizje świata. Mit przestaje być przedmiotem wiary. Bywa, że wielkie dzieło sztuki określa całe stulecia interpretację mitu będącego jego tematem.

Mity były podstawą już literatury antycznej. Ich elementy, a nawet pełne przekazy mitologicznych historii, odnajdziemy w eposach Homera. Główni bohaterowie tych oto utworów to postacie mitologiczne, w stworzonym przez Homera świecie o losach ludzi decydowali Bogowie. Renesans, zafascynowany starożytnością, jest wręcz przesycony.

Mity zawierają uniwersalne prawdy, obrazują najważniejsze, niezmienne od tysiącleci, ludzkie uczucia.
3 3 3