Wyrażenia algebraiczne
zapisz zgodnie z podpisami:
suma liczb 2 i x =
różnica liczb x i y =
iloczyn liczb a i b =
iloraz liczby c przez d =
liczba o 2 większa od n =
liczba o 2 razy większa od n =
liczba o 3 mniejsza od k =
liczba o 3 razy mniejsza od k =
połowa sumy liczb a i b =
potrojona różnica liczb y i z =
podwojony iloczyn liczb x i y =
kwadrat liczby m =

3

Odpowiedzi

2010-03-17T12:58:19+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-17T12:59:13+01:00
1.2+x
2.x-y
3.a*b
4.c:d
5.2+n
6.2n
7.k-3
8.k:3
9.(a+b):2
10.3(y-z
11.2(xy)
12m2(m do drugiej potęgi)
3 4 3
2010-03-17T13:01:01+01:00
A)2+x
b)x-y
c)arzy b=ab
d)c:d
e)2+n
f)2razy n=2n
g)k-3
h)k:3
i)jedna druda razy(a+b)
j)3 razy(y-z)
k)2 razy(x razy y)
l)m do kwadratu
1 5 1