Wykonaj wykresy zdań ;
Niedaleko pada jabłko od jabłoni.
Szewc bez butów chodzi.
Jedna jaskółka wiosny nie czyni.
Na pochyłe drzewo wszystkie kozy skaczą.
Każda pliszka swój ogonek chwali.
Od przybytku głowa nie boli.
Kruk krukowi oka nie wykole.

Bardzo prosze daje najlepszą !
Prosze o szybką i dobrą odpowiedź.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T13:06:50+01:00
Napisze bo nie ma jak narysowac
1.jblko co robi ? pada gdzie? niedaleko od czego? od jabloni pod.jablko orz.pada
2.szewc co robi?chodzi bez czego? bez butów p.szewc o.chodzi
3.jaskółka jaka? jedna co robi? nie czyni czego? wiosny p.jaskolka o.nie czyni
4.kozy co robia? skaczą na co? na drzewo jaikie? pochyłe p.kozy o.skacza
5.pliszka jaka? kazda co robi? chwali co ogonek czyi? swoj p.pliszka o.chwali
6.glowa co robi? nie boli od czego? od przybytku. p.glowa o.nie boli
kruk co zrobi? nie wydziobie czego? oka komu? krukowi p.kruk o. nie wydziobie
1 1 1