Zadanie 1.
pole koła wynosi 2,25cm² .oblicz obwód tego koła .
proszę o zapisanie obliczeń!
zadanie2.
stosunek liczbowy sześciokąta foremnego o boku 1 do pola trójkąta równobocznego o boku 3 jest równa:
a)2/3
b)2
c)5/6
d)3/4
e)1
proszę o wytłumaczenie
zadanie3
jaki jest stosunek pola koła opisanego na kwadracie do pola koła wpisanego w kwadrat?:
a)√2
b)4
c)π√2
d)2
e)brak danych
proszę o wytłumaczenie

3

Odpowiedzi

2010-03-17T13:19:32+01:00
Zadanie1.
P= 2,25cm²
p= πr²
l=2πr
πr²=2,25cm|÷π
r²=2,25:π|√
r=√2,25:√π
l=2π*√2,25:√π

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T13:20:35+01:00
Proszę o zapisanie obliczeń!
zadanie 1.
πr²= 2,25cm²
r=√( 2,25/π)=1,5/√π
obw=2πr=3π/√π=3√π
zadanie2.
stosunek liczbowy sześciokąta foremnego o boku 1 do pola trójkąta równobocznego o boku 3 jest równa:
P3=a²/4*√3=9/4√3
P6=6/4a²√3=3/2√3
P6/P3=3/2:9/4=12/18=2/3
a)2/3


proszę o wytłumaczenie
zadanie3
jaki jest stosunek pola koła opisanego na kwadracie do pola koła wpisanego w kwadrat?:
opisane R=1/2*a√2 P=πR²=1/2πa²
wpisane r=a/2 P=πr²=1/4πa²
1/2:1/4=2

d)2

proszę o wytłumaczenie
2010-03-17T13:27:18+01:00
1. ^- potęga x - mnożenie

Pk= (pi) x r^2= 2,25
(pi) x r^2 = 2,25 czyli r^2 = 2,25 \ pi stąd r = pierwiastek z 2,25/(pi)

czyli r wynosi 1,5/pierwiastek z (pi) usuwamy niewymiernosc mnożąc przez pierwiastek z pi aby nasz wynik byl dokładniejszy

czyli r = 1,5 pierwiastek z (pi)/(pi)

nasz obwód wynosi 2 x (pi) x r czyli 2 (pi) x nasze r ( 1,5 pierwiastek z pi/ pi
obw wynosi
3 pierwiastki z pi

stosunek wynosi Ps/ Pt czyli

2. Sześciokąt foremny to taka figóra która składa sie z 6 trójkątów równobocznych o boku takim samym jak bok sześciokąta czyli 1

tak wiec pole tego sześciokąta jest równe 6 x pole trójkąta równobocznego o boku 1

czyli Ps = 6x a^2 pierwiastkow 3/ 4

Ps = 6 x 1 pierw 3 / 4

pole trój,ąta natomiast to a ^2 pierw 3/ 4

pt = 9pierw 3/

stosunek pol to Ps/ Pt czyli 6 pierw 3 / 4 / 9 pierw 3/ 4 czyi stosunek to 2/3

3. koło wpisane w kwadrat ma r= 1/2 a gdzie a to bok kwadratu

natomiast promien opisanego to połowa przekątnej kwadratu, przekątna kwadratu to a pierw z 2 czyi R= a pierw 2/ 2

P duzego / P małego = pi (a pierw 2/ 2) ^2 / pi (1/2 a ) ^2

pi sie skraca a po podniesieniu do kwadratu powniez zostaje nam

1/2 / 1/4 = 2